Ngày 6, Đơn vị tư vấn Quatest 2 tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008 cho cán bộ nhân viên công ty. Kết quả 100% học viên tham gia khóa đạo tạo đều được cấp Giấy xác nhận của Trung tâm Quatest 2. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty tổ chức các đợt đánh giá hệ thống đang được áp dụng.